Author Archives: Antoni Oliver

About Antoni Oliver

Antoni Oliver González (Barcelona, 1969) és doctor en Lingüística per la Universitat de Barcelona, llicenciat en Filologia Eslava (Universitat de Barcelona) i Enginyer Tècnic de Telecomunicacions (E.U.E.T.T. La Salle, Universitat Politècnica de Catalunya). Actualment és el director del Màster de Traducció especialitzada i professor dels Estudis d'Arts i Humanitats, on coordina assignatures relacionades amb les tecnologies del llenguatge. El seu camp de recerca principal és el Processament del Llenguatge Natural, concretament en temes relacionats amb la traducció automàtica, amb les eines de traducció assistida i en l'adquisició automàtica de recursos lingüístics.

La nova versió del corpus paral·lel del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Acaba de publicar-se la nova versió del corpus paral·lel català – castellà del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Des de fa un un parell d’anys existia una versió que comprenia els textos fins l’any 2013 i que es … Continue reading

Posted in Catalan, Computing tools | Leave a comment