Category Archives: Word reference

La formació en terminologia: element clau per al traductor especialitzat

És ben sabut que l’activitat de traducció requereix posseir una determinada formació en terminologia, sobretot quan els textos que es tradueixen pertanyen a àmbits especialitzats del coneixement. Efectivament, els termes són les unitats per excel·lència que vehiculen el coneixement especialitzat … Continue reading

Posted in Catalan, Spanish, Translation, Word reference | Leave a comment

New UOC language resource pages

A few weeks ago the UOC Language Service and Library launched new pages of language resources in Catalan, Spanish and English. They include all kinds of great information on common problems, grammar, vocabulary, spelling, style, translation and a host of … Continue reading

Posted in Catalan, English, Spanish, Word reference | Leave a comment

Who decides on the right collective noun for something?

This is the title of a short article on the Oxford Dictionaries blog. I was drawn there by asking exactly this question. I had been struck by the expression a “smack of jellyfish”, which I read somewhere yesterday. In English … Continue reading

Posted in Culture, English, Word reference | Leave a comment

Terminologia IATE

Recollim un article d’Antoni Oliver al blog Tecnologies i Traducció. Ens avisa que La base de datos terminológica IATE ahora es descargable. IATE (Inter-Active Terminology for Europe) és una base de dades multilingüe i multitemàtica de gran utilitat per als professionals de … Continue reading

Posted in Computing tools, Profession, Word reference | Leave a comment

La terminologia catalana

Una alumna de 3r curs del Grau en Traducció i Interpretació (UVic-UCC) ens fa arribar un article de la coneguda especialista M. Teresa Cabré sobre la història de la terminologia i la funció de la terminologia en la llengua catalana: com … Continue reading

Posted in Catalan, Word reference | Leave a comment