Category Archives: Word reference

Reunió o sessió?

Quina expressió faries servir, convocatòria de reunió o convocatòria de sessió? Doncs, si penses com jo, difícilment voldràs invertir temps en un tema com aquest. Però d’altres sí es preocupen per aquest tema. Es tracta del Consorci per a la … Continue reading

Posted in Catalan, Profession, Word reference | Leave a comment

IATE Term of the Week: fake news

For some time now the Terminology Coordination Service of the European Parliament, IATE, has been featuring a weekly item. A recent item was fake news, selected as Word of the Year (WOTY) by the Australian Macquarie dictionary, from among many other … Continue reading

Posted in Culture, Word reference | Leave a comment

La base de dades terminològica IATE en català

El IATE (InterActive Terminology for Europe) és un recurs molt conegut pels professionals de la traducció. Conté termes de moltes àrees temàtiques en les 24 llengües oficials de la Unió Europea. És un recurs de gran mida amb diversos milions … Continue reading

Posted in Profession, Word reference | 1 Comment

La formació en terminologia: element clau per al traductor especialitzat

És ben sabut que l’activitat de traducció requereix posseir una determinada formació en terminologia, sobretot quan els textos que es tradueixen pertanyen a àmbits especialitzats del coneixement. Efectivament, els termes són les unitats per excel·lència que vehiculen el coneixement especialitzat … Continue reading

Posted in Catalan, Spanish, Translation, Word reference | Leave a comment

New UOC language resource pages

A few weeks ago the UOC Language Service and Library launched new pages of language resources in Catalan, Spanish and English. They include all kinds of great information on common problems, grammar, vocabulary, spelling, style, translation and a host of … Continue reading

Posted in Catalan, English, Spanish, Word reference | Leave a comment