Comunicacions

Enviament de propostes

Les persones que així ho desitgin poden presentar propostes de comunicacions relacionades amb qualsevol dels àmbits temàtics previstos per al congrés.

  1. Marques territorials i promoció patrimonial i turística. Desenvolupament d’unitats territorials; marques literàries i la transversalitat; informació turística i marques; estructura i organització de marques; empreses i promoció de marques; etc.
  2. Universos literaris. La literatura i la vertebració del territori; universos literaris d’autors consolidats; projectes de vertebració literària i cultural del territori; localització d’universos literaris arreu dels Països Catalans i al món; etc.
  3. Propostes i experiències didàctiques. Disseny i desplegament de seqüències didàctiques a partir rutes literàries i sortides escolars relacionades amb el territori, per a qualsevol nivell educatiu.

Aquestes propostes es poden presentar sota autoria individual o grupal. En qualsevol cas, han d’anar acompanyades d’un breu currículum dels autors/es. Cal tenir en compte els següents punts a l’hora de preparar-les:

  • Data límit (TERMINI AMPLIAT): 19 de gener de 2014
  • Extensió: 1.500 caràcters amb espais aproximadament
  • Llengua: català, espanyol, anglès, francès, italià o portuguès
  • Correu de tramesa: geolit@uvic.cat

Cada comunicació acceptada disposarà de 20 minuts per a ser presentades. No obstant això, aquesta distribució temporal pot variar depenent de les comunicacions proposades i acceptades. L’organització del congrés notificarà abans del 25 de gener de 2014 si les comunicacions han estat acceptades.

Publicació

Properament es podrà consultar la normativa d’edició en aquesta pàgina web.