Presentació

L’abril de 2012 el Grup d’Innovació Docent de la Universitat de València “Geografies literàries” va organitzar el “I Congrés Geografies Literàries”, l’objectiu del qual era compartir reflexions i experiències que entronquessin la literatura i el patrimoni, així com també analitzar les possibilitats pedagògiques que es desprenen d’aquest vincle. Enguany, la Universitat de Vic agafa el relleu d’aquesta iniciativa i convoca el “II Congrés Internacional Geografies Literàries”, que incidirà especialment en les possibilitats de comunicació del patrimoni literari i cultural vinculat amb el territori.

Així, el Congrés s’estructura entorn de tres grans línies temàtiques:

  • Marques territorials i promoció patrimonial i turística. Desenvolupament d’unitats territorials; marques literàries i transversalitat; informació turística i marques; estructura i organització de marques; empreses i promoció de marques; etc.
  • Universos literaris. La literatura i la vertebració del territori; universos literaris d’autors consolidats; projectes de vertebració literària i cultural del territori; localització d’universos literaris arreu dels Països Catalans i al món; etc.
  • Propostes i experiències didàctiques. Disseny i desplegament de seqüències didàctiques a partir rutes literàries i sortides escolars relacionades amb el territori, per a qualsevol nivell educatiu.

La iniciativa, sorgida del Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura i del Grup de Recerca “Textos literaris contemporanis: estudi, edició i traducció ” (2009 SGR 736) de la Universitat de Vic, compta amb la col·laboració del Grup d’Innovació Docent de la Universitat de València “Geografies literàries” (GID75/2010).

En el Comitè Científic i el Comitè Organitzador hi participa professorat de tot l’àmbit acadèmic català i d’un seguit d’universitats europees.