¡Descubre traducción!

Invitación abierta a los siguientes webinares en http://bit.ly/descubretraduccion

Sábado 1 de abril 2017

 • 10:00 – 10:30 horas. Con Àngel Tortadès
  Online Frühstücksbuffet
  Cómo empezar bien un sábado en Alemania
 • 11:00 – 11:30 horas. Con Xus Ugarte
  Spot the interpreter. Encuentra al intérprete
 • 12:00 – 12:30 horas. Con Gemma Delgar
  Une pincée de culture
 • 13:00 – 13:30 horas. Con Miquel Pujol
  Subtitular en el siglo XXI

Actividad vinculada a los estudios en línea del Grado en Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (grado conjunto de la UVic-UCC y la UOC)

Descarga estos detalles en formato pdf.

Posted in Catalan, Interpreting, Language learning, Spanish, Undergraduate studies | 2 Comments

La formació en terminologia: element clau per al traductor especialitzat

És ben sabut que l’activitat de traducció requereix posseir una determinada formació en terminologia, sobretot quan els textos que es tradueixen pertanyen a àmbits especialitzats del coneixement. Efectivament, els termes són les unitats per excel·lència que vehiculen el coneixement especialitzat d’un text. Per aquest motiu és fonamental que el traductor especialitzat sigui capaç de detectar les unitats terminològiques de la llengua de partida i oferir-ne un equivalent adequat en la llengua d’arribada. I per poder assolir amb èxit aquesta tasca és imprescindible tenir una sòlida formació en terminologia. Aturem-nos, però, un moment, a precisar a quina mena de formació ens estem referint. Continue reading

Posted in Catalan, Spanish, Translation, Word reference | Leave a comment

Michael Cronin, Reine Meylaerts and Marta Mateo at the Trafilm Conference

Logo of the Trafilm Conference, on multilingual film translationWell-known translation specialists Michael Cronin, Reine Maylaerts and Marta Mateo will be keynote speakers at the Trafilm Conference,  Barcelona, on 30 November – 1 December 2017, a conference on the fascinating phenomenon of multilingualism in audiovisual texts.

Films like Babel (2006), Inglorious Basterds (2009) or Lost in Translation (2003) combine provocative use of different languages and they also thematize translation. In other films the presence of a third language can be used by a character marked as “other”, ostensibly “foreign” or just “evil”. Such uses pose theoretical and practical challenges, especially when such films are translated and foreign languages and target languages merge.

Continue reading

Posted in Congresses, journals and research, Translation | Leave a comment

How do translators feel about Donald Trump?

@POTUS has not yet issued any direct attacks on the translation community. But quite a few comments have appeared on the difficulty of interpreting Donald Trump. What he says is just such a mess that it is quite impossible to perform a satisfactory job.

If you tidy up what he says too much, then it won’t be what he has said. If you don’t tidy up what he says, then his borderline unintelligible English will become completely unintelligible in translation. And subsequently, as we all know, the translator will get the blame.

Ofer Tirosh, and others, have commented on this notorious Trumpism about Ghazala Khan:

“His wife — if you look at his wife, she was standing there, she had nothing to say, she probably, maybe she wasn’t allowed to have anything to say, you tell me, but plenty of people have written that.”

This fragment combines unpredictable grammar with meandering innuendos, insults and vagueries. A nightmare for the interpreter. Continue reading

Posted in Interpreting, Profession | Leave a comment

El relativisme lingüístic

Kanizsa triangle
Fins a quin punt l’estructura d’una llengua afecta la manera en què els seus parlants pensen i entenen el món?

La relació entre llenguatge i pensament és un tema complex que ha estat objecte de discussió per part de lingüistes, psicòlegs i filòsofs des de l’antiguitat. Entre les diverses aproximacions al fenomen, una de les postures que ha originat més polèmica i debat és l’anomenada hipòtesi del relativisme lingüístic, també coneguda com a hipòtesi Sapir-Whorf. En termes generals, aquesta hipòtesi parteix del fet que les llengües, en tant que impliquen diferents maneres de categoritzar i d’analitzar la realitat, esdevenen un prisma a través del qual veiem i conceptualitzem el món. De manera més específica, la hipòtesi estableix que els parlants de llengües substancialment diferents des del punt de vista gramatical (temps, aspecte, mode, classificadors, etc.) faran observacions i avaluacions diferents d’una mateixa realitat externa. Així, segons aquesta aproximació, l’estructura gramatical i lèxica de la nostra llengua afecta la nostra visió del món i, per tant, el nostre pensament. Continue reading

Posted in Culture, Language learning | 1 Comment