“Tutorització en aules virtuals de llengua per a adults”: nova publicació de Lucrecia Keim

Lucrecia Keim, membre de l’equip docent del Grau en Traducció i Interpretació online de la UVic ha publicat Tutorització en aules virtuals de llengua per a adults.

Durant els darrers 50 anys tant l’enfocament metodològic com les funcions relacionades amb l’acció tutorial han evolucionat de forma paral·lela a la pedagogia de llengües (estrangeres) i a les possibilitats tecnològiques. A hores d’ara s’accepta de forma unànime que en el marc de l’acció docent-tutorial s’ha de tenir en consideració, d’una banda, el conjunt de factors que poden influir en el moment d’aprendre una llengua i, de l’altra, els factors més directament relacionats amb el context virtual d’ensenyament-aprenentatge. A la publicació “Tutorització en aules virtuals de llengua per a adults” l’autora proposa un marc per a l’acció docent i tutorial i detalla les accions relacionades amb el foment de l’autoconeixement inicial i la creació de comunitat, l’activació i foment de l’actuació estratègica així com el suport a l’aprenentatge col·laboratiu.

Keim, Lucrecia. “Tutorització en aules virtuals de llengua per a adults”. Llengua i Ús (2011, 50)

Lucrecia Keim

About Lucrecia Keim

Lucrecia Keim is a senior lecturer in the Department of Translation, Interpreting and Applied Languages of the University of Vic - Central University of Catalonia (UVic-UCC). She is member of the Learning and Communication research group (GRAC).
This entry was posted in Digital stuff, Language learning. Bookmark the permalink.