20 anys de Traducció i Interpretació a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

[Texto en español más abajo]cartell 20 anys traduccio

El curs 1993-1994 la primera promoció dels estudis de Traducció i Interpretació
començava la carrera a la plaça Miquel de Clariana, en ple centre històric de Vic. Enguany la UVic-UCC commemora l’aniversari dels 20 anys en què ha contribuït a la formació i la recerca en les àrees  de la traducció, la interpretació i les llengües i vol compartir la celebració amb els seus protagonistes: estudiants, antics alumnes, docents i professionals.

Els actes acadèmics que trobeu detallats al programa ens permetran, a més, debatre i reflexionar sobre un ventall de qüestions relacionades amb diferents àmbits dels estudis com són la traducció literària, les tecnologies de la traducció, la traducció audiovisual i les sortides professionals. Els actes queden complementats per una exposició dels cartells de les Jornades de Traducció i Interpretació celebrades a la UVic.

Els actes inaugurals tindran lloc el dia 12 de març. Us convidem a participar-hi i aprofitar l’oportunitat de retrobar companys i companyes de la professió o bé d’apropar-vos al present i futur d’aquestes àrees fascinants.

20 años de Traducción e Interpretación en la Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña
El curso 1993-1994 la primera promoción de los estudios de Traducción e Interpretación empezaba la carrera en la plaza Miquel de Clariana, en pleno centro histórico de Vic. Este año la UVic-UCC conmemora el aniversario de los 20 años en que ha contribuido a la formación y la investigación en las áreas de la traducción, la interpretación y las lenguas y quiere compartir la celebración con sus protagonistas: estudiantes, antiguos alumnos, docentes y profesionales.
Los actos académicos que encontrarás detallados en el programa nos permitirán, además, debatir y reflexionar sobre un abanico de cuestiones relacionadas con diferentes ámbitos de los estudios como son la traducción literaria, las tecnologías de la traducción, la traducción audiovisual y las salidas profesionales. Los actos quedan complementados por una exposición de los carteles de las Jornadas de Traducción e Interpretación celebradas en la UVic.
Los actos inaugurales tendrán lugar el día 12 de marzo. Os invitamos a participar y aprovechar la oportunidad para coincidir con compañeros y compañeras de la profesión o bien para acercaros al presente y futuro de estas áreas fascinantes.

Lucrecia Keim

About Lucrecia Keim

Lucrecia Keim is a senior lecturer in the Department of Translation, Interpreting and Applied Languages of the University of Vic - Central University of Catalonia (UVic-UCC). She is member of the Learning and Communication research group (GRAC).
This entry was posted in Catalan, Undergraduate studies. Bookmark the permalink.