Accessibilitat i traducció audiovisual: …i la llengua de signes?

Des del tombant del nou mil·lenni, els estudis de traducció han ampliat els camps d’estudi més tradicionals per incorporar les necessitats d’accessibilitat als mitjans audiovisuals. S’ha estudiat, sobretot, l’audiodescripció per a invidents, i també la subtitulació per a persones sordes.

Continua sent menys coneguda la recerca en llengua de signes. La UVic fa una aposta en aquesta direcció amb diverses iniciatives, com ara els estudis sobre periodisme i llengua de signes del Dr. Jordi Serrat, del grup de recerca TRACTE. També ha ofert cursos sobre llengua de signes, juntament amb l’Agrupació de Sords de Vic i Comarca. Ara, amb motiu de la Setmana de la Ciència 2012, proposem  una mirada a la llengua de signes des del compromís social. Per això us fem dues propostes:

  1. Assistir a la conferència “El compromís social de l’activitat investigadora des de les Ciències Socials i les Humanitats”, a càrrec de la Dra. M. Pilar Fernández Viader (UB),  el dia 21 de novembre a les 18.30h a l’Aula Magna del Campus Torres dels Frares de la UVic.  La ponent és investigadora de l’àmbit de la psicologia evolutiva i ha fet molta recerca compromesa amb els drets socials de les persones sordes. Podem accedir a una ressenya de la recerca del seu grup.
  2. Visionar la conferència Signed Languages de la Dra. Miriam Shlesinger.Aquesta investigadora va participar en  nombroses iniciatives dins dels estudis de traducció, i la recordem especialment per la seva participació al congrés internacional de traductologia de la Universitat de Vic l’any 2000. Podem consultar la seva extensa trajectòria en aquesta notícia, publicada arran del seu recent traspàs, el 10 de novembre.
Eva Espasa

About Eva Espasa

Eva Espasa, Ph.D. in English Philology (University of Barcelona), is a Senior Lecturer at the Universitat de Vic (Catalonia/Spain), where she teaches audio-visual translation, translation for advertising, and scientific and technical translation at undergraduate and postgraduate levels. Her main research interests are audiovisual translation, stage translation, translation training and gender studies.
This entry was posted in Interpreting. Bookmark the permalink.