Andreu Febrer Translation Prize winners 2022


És un plaer anunciar-vos que el jurat del XXVI Premi Andreu Febrer de Traducció Literària, enguany dedicat a la traducció de narrativa breu del segle XIX, ja ha triat les dues millors candidatures de totes les presentades en aquesta edició i que, per tant, ja tenim guanyadors. Bé, en realitat tenim un sol guanyador, tot i que per partida doble, ja que ha guanyat tant en la categoria de millor traducció al català com en la categoria de millor traducció a l’espanyol. Felicitats, Marcel, per la bona feina feta!

Podeu consultar l’acta de la reunió que va tenir lloc el passat dijous 9 de juny de 2022 per decidir quines havien estat les millors propostes.

Des de la Secretaria estem molt contentes per la seva bona acollida i per veure que la participació s’estén a moltes comunitats i universitats de l’estat, fet que consolida el Premi Andreu Febrer com una de les convocatòries anuals més esperades entre estudiants tant de grau com de màster.

Fins a la propera edició!

Secretaria del Premi Andreu Febrer de Traducció Literària


Es un placer anunciaros que el jurado del XXVI Premio Andreu Febrer de Traducción Literaria, dedicado este año a la traducción de narrativa breve del siglo XIX, ya ha escogido las dos mejores candidaturas de entre todas las presentadas en esta edición y que, por lo tanto, ya tenemos ganadores. Bueno, en realidad tenemos un solo ganador, aunque por partida doble, ya que ha ganado tanto en la categoría de mejor traducción al catalán como en la categoría de mejor traducción al español. ¡Felicidades, Marcel, por el buen trabajo que has hecho!

Podéis consultar el acta de la reunión que tuvo lugar el pasado jueves 9 de junio de 2022 para decidir cuáles habían sido las mejores propuestas.

Desde la Secretaría estamos muy contentas por su buena acogida y por ver que la participación se extiende a muchas comunidades y universidades del estado, lo que consolida el Premio Andreu Febrer como una de las convocatorias anuales más esperadas entre estudiantes tanto de grado como de máster.

¡Hasta la próxima edición!

Secretaría del Premio Andreu Febrer de Traducción Literaria


Lydia Brugué and Auba Llompart
Coordinators of the Andreu Febrer Translation Prize

premi.andreufebrer@uvic.cat

Lydia Brugué

About Lydia Brugué

I’m a mother of three and a professional translator who lives in Catalonia. I teach Translation, Interpreting and Languages at Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.
This entry was posted in Catalan, Spanish, Translation. Bookmark the permalink.