Category Archives: Spanish

XXII Premi de Traducció Andreu Febrer de la UVic-UCC

Andreu Febrer (Vic, 1375 – 1440), poet, soldier, courtier, diplomat and translator, translated La Divina Comèdia into Catalan in the 15th century. Here are his first lines: En lo mig del cami de nostra vida Me retrobé per una selva … Continue reading

Posted in Catalan, Spanish, Undergraduate studies | Leave a comment

El mundo anglosajón

¿Hay expresiones que te irritan? Seguramente, sí. Una de las expresiones que me fastidia es el mundo anglosajón (o la variante países anglosajones). Lo explico. Primero, hay que decir que la expresión es totalmente correcta. El Diccionario de la lengua española … Continue reading

Posted in Catalan, Culture, English, French, Spanish, Word reference | Leave a comment

Com no fomentar l’aprenentatge de llengües estrangeres

És a bastament conegut que per desenvolupar una carrera professional basada en estudis universitaris de grau el coneixement actiu d’una llengua estrangera, generalment l’anglès, és -si més no- un avantatge. També sabem que aquesta destresa és l’eterna assignatura pendent del … Continue reading

Posted in Catalan, English, Language learning, Spanish | Leave a comment

Lead us not into temptation

El pasado mes de diciembre el discurso sobre la traducción en el mundo occidental volvió por un momento a una de sus raíces, y a las primeras páginas de los diarios, de la mano de cierto Jorge Mario B., quien … Continue reading

Posted in English, Spanish, Translation | 1 Comment

Quin és l’original i quina és la traducció?

Dit d’una altra manera, hi ha característiques que diferencien un text original i un text traduït? La pregunta no té resposta fàcil, ja que hi ha molts tipus de textos originals i molts tipus de traduccions. A grans trets, tots … Continue reading

Posted in Catalan, Computing tools, Profession, Spanish, Translation | 1 Comment