Guia d’alimentació en vuit llengües

https://lapunt.uvic.cat/files/2012/01/guia-multilingu.jpg

La Guia, traduïda a 8 idiomes: català, castellà, francès, anglès, xinès, àrab, polonès i urdu, facilitarà la comunicació dels agents sociosanitaris amb els col·lectius immigrants i permetrà promoure millores en els hàbits alimentaris. Consta d’una primera part en què es donen a conèixer les bases d’una alimentació saludable i les eines per posar-les en pràctica, i d’una segona part de vocabulari alimentari.

Les professores Anna Vila, Cristina Vaqué i Míriam Torres, membres del grup de Recerca en Salut, Benestar i Qualitat de Vida de la UVic, acaben d’editar, amb disseny d’Eumogràfic, i textos preparats pel Servei de Traducció de la UVic, la Guia d’alimentació multilingüe, que té l’objectiu de facilitar informació rellevant sobre temes alimentaris en un entorn multicultural, a més de promocionar una alimentació saludable. El projecte d’elaboració i edició de la Guia ha estat cofinançat per l’Obra Social de “la Caixa”.L’augment de la població immigrant en el nostre entorn ha estat un fenomen creixent en els darrers anys. Els immigrants formen un col·lectiu que mereix una atenció especial atesos els canvis de tipus econòmic i sociocultural que pateixen al traslladar-se a un altre país. L’estrès provocat per l’assimilació i l’adaptació a una nova cultura els converteix en una població de risc davant de determinats problemes, especialment els alimentaris i nutricionals. Les eines en el camp de la nutrició i la dietètica disponibles per fer una promoció d’hàbits alimentaris saludables adreçades a aquests col·lectius són gairebé inexistents.

Aquest projecte pretén crear un material innovador en el camp de l’alimentació per tal de facilitar coneixements sobre hàbits alimentaris i estils de vida saludables.

This entry was posted in Language learning, Word reference. Bookmark the permalink.