Interpretació remota: docència i professió

Xus Ugarte i Maria Perramon

Xus Ugarte i Maria Perramon

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla va acollir els dies 2 i 3 de febrer a la seva seu a Carmona el congrés UPOrality17. Comunicación oral: interpretación presencial y a distancia en distintos contextos situacionales. Les professores Xus Ugarte i Maria Perramon vam presentar-hi una comunicació sobre la docència de la interpretació en línia al Grau de Traducció i Interpretació, que traçava la trajectòria dels estudis en línia de Traducció i Interpretació de la UVic-UCC, iniciats el curs 2001-2002 i pioners a l’Estat espanyol. Alhora, es van mostrar els recursos, la metodologia i les eines didàctiques basades en les TIC emprades per a la docència en línia de la interpretació en el grau impartit per la UVic.

La interpretació remota, especialment la interpretació telefònica, ​ja fa anys que s’utilitza en sectors com els serveis públics o el món empresarial, amb força èxit. Durant el congrés, algunes empreses van presentar solucions tecnològiques per a la interpretació simultània remota per a events, basades en la telefonia mòbil, en què els propis smartphones dels assistents a una conferència farien les funcions de receptors de la interpretació simultània proporcionada per un intèrpret ubicat en qualsevol lloc del món. Sembla que aquest camp encara està en fase de proves, però de ben segur que no tardarà en arribar. Segurament aquest sistema no serà fàcilment aplicable a tot tipus d’event, però pot donar solucions per a formats concrets. Aquesta perspectiva fa plantejar-se qüestions, no només relatives a la tecnologia, sinó també a les condicions de treball dels intèrprets: visió dels oradors i dels suports visuals, treball en equip, remuneració, inclosa la del temps de preparació abans de la feina, etc. Cal veure si tots aquests aspectes es podran solucionar prou satisfactòriament, de manera que l’estalvi en despeses i temps de desplaçament compensi tant al client com als intèrprets, sense que hi hagi pèrdua de la qualitat de la interpretació.

Durant el congrés es van tractar temes relacionats amb la interpretació com a professió; la didàctica de la interpretació, presencial i en línia; les noves tecnologies aplicades tant a l’exercici com a la docència de la interpretació; la interpretació per als serveis públics; la interpretació remota; la didàctica de les llengües i la seva interacció amb la didàctica de la interpretació; la comunicació oral i les seves característiques específiques.

El congrés s’enmarcava dins del projecte europeu SHIFT in Orality: Shaping the Interpreters of the Future and of Today, centrat en la didàctica de la interpretació i la formació d’intèrprets. El projecte està coordinat per la Universidad de Bolonya i compta com a partners amb la Universitat de Surrey, la Universidad de Granada, la Universidad Pablo de Olavide, a més de les empreses Dualia (interpretació telefònica) i Veasyt (interpretació per videoconferència).

Entre els assistents i els ponents, hi havia intèrprets professionals, empreses dedicades a la tecnologia per a interpretació remota, a més de professors i investigadors d’interpretació i de llengües estrangeres de diverses universitats espanyoles i estrangeres.

Maria Perramon

About Maria Perramon

I’m a freelance conference interpreter and a lecturer at the University of Vic-Central University of Catalonia, where I teach simultaneous and consecutive interpreting. Both interpreting and teaching involve continuous learning, which is what makes these professions so fascinating.
This entry was posted in Congresses, journals and research, Interpreting. Bookmark the permalink.