Invitació a una conversa sobre traducció jurídica

Carmen Bestué

Aquesta és una invitació oberta a una conversa experta sobre la naturalesa de la traducció jurídica i jurada:1

  • particularitats de la traducció jurídica
  • reptes acadèmics i reptes professionals
  • combatre la indefensió jurídica
  • el reconeixement del català com a llengua de dret
  • l’impacte de la intel·ligència artificial

El 19 d’abril a les 18.30 hores, online i en el marc del cicle Càpsules de traducció de la UVic-UCC, tindrà lloc una conversa entre Carmen Bestué i Núria Camps, a l’entorn de la traducció jurídica i la seva situació actual.

>>> M’hi inscric!

Carmen Bestué, és, sens dubte, un dels pilars fonamentals, nacional i internacional, en la docència i la investigació en el camp de la traducció jurídica. Totes les persones que treballen en aquest àmbit han begut de les seves reflexions i articles en algun moment de les seves carreres professionals. N’és un exemple l’article “Online training in legal translation”, publicat a la revista Babel el 2016. En aquest text i en referència a la necessitat de conèixer les tipologies textuals legals per traduir adequadament, Bestué apuntava a la importància d’aquest coneixement com a base de la formació de tot traductor jurídic i constatava que aquests continguts…

… [are] not usually included in legal courses. Since we believe that it is very relevant, we included knowledge of legal text typology and the use of parallel texts as an important aspect of course content.

Actualment, aquestes orientacions són inqüestionables en la formació de traductors i intèrprets jurídics i jurats.

  1. A mode d’apunt contextual, cal tenir en compte la diferència entre traducció jurídica i jurada. D’acord amb el manual “Estrategias, materiales y recursos para la traducción jurídica inglés-español” (Borja, 2016), la traducció jurídica se centra en textos provinents de diferents àmbits del dret i pot ser exercida per qualsevol persona que rebi un encàrrec i tingui les aptituds i capacitats necessàries. Per la seva banda, la traducció jurada, encara que majoritàriament se centra en textos jurídics, no forma part de cap camp d’especialitat i només la poden exercir traductors habilitats que actuen com a fedataris públics i certifiquen l’equivalència i l’exactitud de les seves traduccions.

Bestué, C., & Orozco, M. (2016). Online training in legal translation: Designing curricula for bilingual students. Babel. Revue internationale de la traduction/International Journal of Translation, 62(3), 470-494.

Borja, A. (2016). Estrategias, materiales y recursos para la traducción jurídica inglés-español. 2a ed. Edelsa / Publicacions de la Universitat Jaume I.

Núria Camps-Casals

About Núria Camps-Casals

A graduate in Translation and Interpreting (University of Vic - Central University of Catalonia, 2005), Núria Camps received the First Prize in the Translation and Interpreting End of Studies Award - Ministry of Education and Science, Spain, 2005 [Primer Premio Nacional de Fin de Carrera] and the Extraordinary End of Studies Award (UVic-UCC, 2005). Since 2005, she has been a lecturer at the UVic-UCC.
This entry was posted in Catalan, Postgraduate studies, Profession, Translation, Undergraduate studies. Bookmark the permalink.