La traducció a l’aula de llengües

Maria González-Davies durant la conversa.

El passat 22 de març va tenir lloc una nova conversa dins del cicle Càpsules de Traducció que va comptar amb la presència de Maria González-Davies, traductora freelance, professora titular de la FPCEE-Blanquerna (Universitat Ramon Llull) i directora del Grup de Recerca sobre Competència Interlingüística i Intercultural (CILCEAL). El tema central d’aquesta càpsula va ser l’ús de la traducció a l’aula de llengües, especialment de llengües addicionals. (Ja es pot visualitzar la gravació a YouTube.)

Maria González-Davies va començar per diferenciar quatre àmbits d’aquest ús: la traducció per formar traductors, la traducció en l’aprenentatge de llengües estrangeres, la traducció en la formació en llengües dels futurs traductors i, per últim, la traducció per desenvolupar la competència plurilingüe i intercultural que recull el Marc europeu comú de referència per a les llengües. En l’àmbit de l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües addicionals, subratlla que hi ha hagut un gir a partir dels anys noranta cap a un paradigma de plurilingüisme (persones que fan servir més d’una llengua en el seu dia a dia). Aquest enfocament tindria en compte els coneixements previs de l’aprenent. En aquest sentit, el plurilingüisme posaria de rellevància la relació entre les diferents llengües per avançar en l’aprenentatge d’una nova llengua o per desenvolupar la competència plurilingüe i intercultural.

Tenint en compte la recerca recent i el punt de vista de l’aprenent, González-Davies considera que el fet d’introduir la traducció a l’aula de llengües comporta avantatges a tres nivells: cognitiu, metacognitiu i socioafectiu. L’aspecte socioafectiu és particularment important perquè “ajuda moltíssim a respectar les identitats i a conèixer les identitats mútues”. La traducció es presenta com una activitat que es pot introduir de dues maneres: com una activitat més a dins d’una seqüència didàctica o bé com un projecte a realitzar en paral·lel. Els projectes com els “paisatges lingüístics” (l’estudiant surt de l’aula per recollir evidències de multilingüisme a l’entorn físic) fan que l’alumnat prengui consciència que viu en un món plurilingüe i que “el plurilingüisme és la realitat, és el món real”. A més, es constata que la traducció es pot utilitzar a l’aula de llengües addicionals en qualsevol nivell educatiu, des de l’educació primària a la universitat.

Foto d’Adiva Koenigsberg. CC BY-NC-ND 4.0

Per acabar, Maria González-Davies afirma que, per tal que aquesta implementació tingui èxit i continuïtat en el temps, cal apostar per una formació específica del professorat mitjançant grups focals i tallers per a docents, sempre de forma contextualitzada.

Gemma Delgar

About Gemma Delgar

Doctora en Filologia Francesa (UAB) i Màster en Lingüística Aplicada (UAB). Professora de Llengua Francesa i de Traducció de la Llengua C (francès) al Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UVic-UCC, UOC). Membre del Grup de Recerca en Aprenentatge i Comunicació (UVic-UCC).
This entry was posted in Language learning, Translation. Bookmark the permalink.