Metodologia de la recerca en traducció

Tot i que el llibre ja comença a tenir uns quants anys, el presento perquè és una rara avis: no hi ha al mercat cap llibre actual i actualitzat escrit en alguna de les llengües de l’estat que proporcioni una revisió general de la metodologia de la recerca en el camp de la traducció. Per tant, “Diseños y métodos de investigación en traducción” (Síntesis, 2013) és una lectura imprescindible per als graduats que vulguin iniciar-se en el camí de la recerca en aquest àmbit.

La recerca en traducció no és radicalment diferent de la que es fa en altres àrees però té les seves especificitats. En aquestes pàgines, Ana Rojo, professora del departament de Traducció i Interpretació de la Universitat de Murcia, comença descrivint les fases preparatòries d’una investigació, tant pel que fa a estudis qualitatius com quantitatius, i a continuació desenvolupa cada una d’aquestes dimensions.

L’anàlisi qualitativa en l’àmbit de la traducció té com a objectes d’estudi més comuns l’anàlisi de traduccions concretes o de diferents processos que se li associen. L’autora introdueix de forma breu i panoràmica els diferents mètodes que se solen adoptar: introspecció, estudis de camp, la investigació basada en acció, i els mètodes experimentals. A continuació presenta de manera més detallada els tipus de disseny metodològic més freqüents en relació amb els diferents problemes d’estudi: comparacions lingüístiques, anàlisis teòriques, introspectives, descriptives, de pràctiques professionals o formatives, o dels processos cognitius associats a la praxi traductora.

Quant als mètodes quantitatius, el llibre és una introducció als mètodes més habituals que utilitzen aquesta aproximació en l’àmbit de la traducció: enquestes, anàlisi de corpus i mètodes experimentals. No es tracta d’una lliçó aprofundida de mètodes estadístics, sinó d’una presentació de conceptes bàsics i d’una descripció força detallada dels tipus de disseny d’investigació que s’hi relacionen.

Finalment, el llibre es centra en l’estructura i la redacció del treball de recerca. Certament, hi ha molta més bibliografia relacionada amb aquesta tasca, atès que en aquesta fase les especificitats de la recerca en traducció són poques, però probablement el llibre quedaria incomplet sense aquestes indicacions, i les que dóna són útils.

Salvador Climent
Latest posts by Salvador Climent (see all)

About Salvador Climent

Salvador Climent és doctor en Filologia Romànica, en l’especialitat de Ciència Cognitiva i Llenguatge (Universitat de Barcelona, Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència), Màster en Lingüística Computacional (Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona) i Llicenciat en Filologia Hispànica: Llengua (Universitat de Barcelona).
This entry was posted in Congresses, journals and research, New books, Translation. Bookmark the permalink.