Nova edició del concurs Juvenes Translatores

Com cada any des de 2007, aviat tindrà lloc el concurs Juvenes Translatores que organitza la Direcció General de Traducció de la Comissió Europea per fomentar l’estudi de llengües i de la traducció.

Segons s’explica a la pàgina web del concurs, el lema de la Unió Europea constata que els europeus i les europees hem d’estar units en la diversitat i, en aquesta línia, cal que els joves, com a adults del futur, estiguin preparats per estudiar i treballar en altres llocs d’Europa. Per tant, doncs, segons la Comissió Europea, cada vegada hi ha més necessitat de traducció i, en conseqüència, cal que els joves estudiants de llengües estiguin sensibilitzats “sobre la importancia de las aptitudes para traducir y subraya la necesidad de reconsiderar en la enseñanza de idiomas el papel de la traducción como “mediación” entre lenguas”.

El concurs està obert a centres de secundària, que es poden inscriure i presentar fins a cinc candidats (nascuts el 1999) tot indicant el parell de llengües escollides per a la traducció. La prova de traducció tindrà lloc als centres, de manera simultània, el dia 24 de novembre entre les 10 i les 12h. S’avaluarà la precisió, l’aptitud per escriure de manera correcta (expressió i gramàtica), la fluïdesa del text i la creativitat de les solucions. Estan prohibides les ajudes electròniques de qualsevol tipus però sí que s’autoritza l’ús de diccionaris monolingües i bilingües, en considerar-los eines del traductor.

En aquesta edició, a Espanya poden presentar-se fins a 54 centres que, a més, disposen d’informació sobre com preparar el seu alumnat per a la prova (concepte de traducció, transmissió del missatge, coneixements específics, adaptació d’un text a un altre context i vivacitat de les llengües). Així mateix, es posa a disposició dels centres interessats opinions i experiències d’altres centres que han participat en alguna de les edicions i alguns exemples de textos d’edicions anteriors.

Us animeu a participar-hi? Cal inscriure’s entre l’1 de setembre i el 20 d’octubre.

Núria Camps

About Núria Camps

A graduate in Translation and Interpreting (University of Vic - Central University of Catalonia, 2005), Núria Camps received the First Prize in the Translation and Interpreting End of Studies Award - Ministry of Education and Science, Spain, 2005 [Primer Premio Nacional de Fin de Carrera] and the Extraordinary End of Studies Award (UVic-UCC, 2005). Since 2005, she has been a lecturer at the UVic-UCC.
This entry was posted in Language learning, Profession and tagged , , . Bookmark the permalink.