Premi Andreu Febrer 2020: candidatures guanyadores

Pieter Bruegel the Elder - The Tower of Babel (Vienna)

Pieter Bruegel the Elder – The Tower of Babel (Vienna)

Des de la Secretaria del Premi de Traducció Andreu Febrer de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, ens complau anunciar els noms de les persones guanyadores en les categories d’estudiants de màster i d’estudiants de grau (cap al català i l’espanyol) de la XXIV edició del Premi, centrada en la traducció poètica. Enguany hem rebut un nombre significatiu de candidatures, fet que ens recorda la importància i l’interès creixent cap a aquesta branca de la traducció.

Felicitats als guanyadors i guanyadores!

Acta del Premi Andreu Febrer 2020

Lydia Brugué i Auba Llompart
Secretaria del Premi de Traducció Andreu Febrer

***

Desde la Secretaría del Premio de Traducción Andreu Febrer de la Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña, nos complace anunciar los nombres de las personas ganadoras en las categorías de estudiantes de máster y de estudiantes de grado (hacia el español y el catalán) de la XXIV edición del Premio, centrada en la traducción poética. Este año hemos recibido un número significativo de candidaturas, lo que nos recuerda la importancia y el interés creciente hacia esta rama de la traducción.

¡Felicidades a los ganadores y ganadoras!

Acta del Premio Andreu Febrer 2020

Lydia Brugué y Auba Llompart
Secretaría del Premio de Traducción Andreu Febrer

Lydia Brugué

About Lydia Brugué

I’m a mother of three and a professional translator who lives in Catalonia. I teach Translation, Interpreting and Languages at Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.
This entry was posted in Postgraduate studies, Undergraduate studies. Bookmark the permalink.