Saber llengües estrangeres a la universitat

talk-bubble-856552-mFa molts anys que dirigeixo l’Escola d’Idiomes de la UVic-UCC i he vist passar molts programes, accions i intencions perquè el país en general millori el coneixement de llengües estrangeres i concretament d’anglès (Programa de terceres llengües, EVIU, PUC), que està clar que és la llengua franca i assignatura pendent al nostre país.

Moltes d’aquestes accions han quedat en foc d’encenalls i hem vist com perdíem una nova oportunitat per superar aquesta gran mancança. Perquè allò que no es diu és com si no existís i si no podem comunicar la nostra recerca, ni les nostres habilitats principals per manca de coneixements lingüístic, serà com si no en tinguéssim.

Aquest any la Generalitat ha aprovat una mesura que a primer cop d’ull sembla valenta i decidida a l’hora que controvertida: els estudiants que iniciïn els ensenyaments de grau el curs 2014-2015 hauran de demostrar, per poder graduar-se, que han assolit el nivell B2 de competència d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès o italià). L’acreditació d’aquesta competència s’haurà d’obtenir superant una prova de competència d’una institucióre coneguda.

Aquesta mesura causa maldecaps a molts rectorats de les universitats que la veuen com una intromissió en la autonomia universitària. Entre altres arguments s’addueix que aquesta no és una feina de la Universitat i tenen raó els que l’esgrimeixen perquè els alumnes universitaris haurien de ser ja capaços de treballar amb bibliografia en altres llengües, assistir a xerrades en anglès o fer presentacions correctament en aquesta llengua. Però mentre anem passant-nos la responsabilitat els uns als altres continuem titulant joves amb un coneixement insuficient d’anglès per ser competitius en un món internacionalitzat.

Si aquesta mesura s’aplica correctament és probable que d’aquí a 4 anys tinguem universitaris realment formats per incorporar-se en condicions a l’Europa multilingüe que volem construir.

Aleshores haurem de treballar en el següent dels Objectius de Barcelona  2002, que tot ciutadà europeu es pugui comunicar dues llengües europees a més de la materna. En el nostre cas 2+2.

This entry was posted in English, Language learning. Bookmark the permalink.