Sobre la docència en línia de la interpretació

L’editorial John Benjamins va publicar el mes de maig passat l’article de les professores Xus Ugarte i Maria Perramon Teaching Interpreting Online for the Translation and Interpreting Degree at the University of Vic: A Nonstop Challenge Since 2001, dins l’edició especial “Teaching and practicing interpreting – From traditional to new remote approaches” de la revista Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts).

L’article recull el contingut d’una comunicació sobre la docència de la interpretació en línia que traçava la trajectòria dels estudis online de Traducció i Interpretació a la UVic-UCC, iniciats el curs 2001-2002 i pioners a l’Estat espanyol, alhora que mostrava els recursos, la metodologia i les eines didàctiques basades en les TIC emprades per a la docència en línia. Les autores van presentar aquesta comunicació al congrés UPOrality17. Comunicación oral: interpretación presencial y a distancia en distintos contextos situacionales celebrat a la Universidad Pablo de Olavide el febrer de 2017.

En els tres anys transcorreguts des de la presentació de la comunicació, i encara amb més força en els darrers mesos a causa de la pandèmia de Covid-19, s’ha avançat molt tant en el camp de la docència online en general, com en el de la docència i pràctica professional de la interpretació remota. Per això, la metodologia que es presenta en l’article ha anat evolucionant, i ho continuarà fent, dins del Grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades impartit com a grau interuniversitari entre la UVic-UCC i la UOC.

Richard Samson

About Richard Samson

I’m a teacher living in Osona, Spain. I'm into tennis, dogs, and chickens. I’m also interested in translation and Moodle (well, digital tools for teaching, in general).
This entry was posted in Interpreting, Undergraduate studies. Bookmark the permalink.