Temptacions, negociacions i compensacions en la traducció professional

  1. Traduir o dinar?Temptacions
    Sovint, exalumnes nostres, quan comencen al món professional de la traducció, ens mostren ofertes de traducció molt temptadores, que no sempre són honestes. Rose Newell ens ofereix consells per evitar les novatades més habituals en la traducció professional.
  2. Negociacions
    Un factor clau en la professió és saber negociar les condicions de treball. Rafael López ens proposa set claus en la negociació de la traducció.
  3. Compensacions
    Per últim, per oferir una traducció satisfactòria, és imprescindible posar-nos a l’altra banda: al lloc de la persona o client que rebrà la nostra traducció. Quines compensacions faran que tornin a comptar amb nosaltres? Pablo Muñoz ens ho respon mitjançant una suggeridora comparació entre la traducció i un bon restaurant.
Eva Espasa

About Eva Espasa

Eva Espasa, Ph.D. in English Philology (University of Barcelona), is a Senior Lecturer at the Universitat de Vic (Catalonia/Spain), where she teaches audio-visual translation, translation for advertising, and scientific and technical translation at undergraduate and postgraduate levels. Her main research interests are audiovisual translation, stage translation, translation training and gender studies.
This entry was posted in Profession. Bookmark the permalink.