Traducció i Lingüística Cognitiva

Amb aquest post volem cridar l’atenció sobre el llibre Cognitive Linguistics and Translation, publicat l’any 2013 per De Gruyter Mouton. Aquest volum, escrit en anglès, és una aproximació molt completa i interessant a la influència mútua entre el paradigma cognitivista d’estudis lingüístics i la traductologia.
El llibre recull un ventall de les aportacions possibles de la Lingüística Cognitiva als estudis traductològics, i al seu torn, com a corol·lari i en sentit contrari, diversos tastos de com l’anàlisi dels processos de traducció poden influir en la investigació lingüística. Per tant, el llibre interessarà sobretot als traductòlegs en cerca de nous horitzons teòrics, però també als lingüistes cognitivistes i als lingüistes en general.
No és un llibre de lectura planera, atès que està orientat a la recerca i la reflexió acadèmica però, en estar estructurat en temes d’interès i dins d’ells en aspectes específics d’atenció, hom pot centrar-se en la lectura d’algun/s d’aquests aspectes sense necessitat d’endinsar-se en la resta.
El volum posa el focus en els processos cognitius del traductor —inclosos els relatius al processament de coneixements contextuals i culturals de les llengües implicades. Per tant, a diferència de moltes altres aproximacions, no es centra en els textos i en la traducció com a procés de transferència entre dues llengües, sinó en l’actuació mental del traductor com a retextualitzador i mediador interlingüístic.
Hi trobem apartats dedicats a l’anàlisi d’aspectes de significat (tal com el tractament de les metàfores conceptuals en els processos de traducció), gramaticals (com la imbricació entre forma i significat en les construccions i la problemàtica del seu trasllat entre llengües) i culturals (com la integració entre coneixements culturals i lingüístics per abordar el problema de la incompletesa i pèrdua de conceptualitzacions riques en les traduccions). A més, inclou parts dedicades a aspectes teòrics generals i a processos psicolingüistics.
Cognitive Linguistics and Translation ha estat editat per dues de les principals investigadores espanyoles que treballen en la interfície entre la Lingüística Cognitiva i la traducció: Ana Rojo (Universitat de Múrcia) i Iraide Ibarretxe-Antuñano (Universitat de Saragossa). A més del capítol de plantejament escrit per aquestes autores i del pròleg de Mona Baker (Universitat de Manchester), el volum consta de tretze articles a càrrec de disset autors de quinze universitats i centres de recerca de vuit estats diferents.
Referència
Rojo A. i I. Ibarretxe-Antuñano (eds.) (2013) Cognitive Linguistics in Translation. Advances in Some Theoretical Models and Applications. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton.

Salvador Climent
Latest posts by Salvador Climent (see all)

About Salvador Climent

Salvador Climent és doctor en Filologia Romànica, en l’especialitat de Ciència Cognitiva i Llenguatge (Universitat de Barcelona, Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència), Màster en Lingüística Computacional (Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona) i Llicenciat en Filologia Hispànica: Llengua (Universitat de Barcelona).
This entry was posted in New books, Translation. Bookmark the permalink.