Traduir en equip

L’altre dia vaig sentir a la ràdio que la plataforma de missatgeria instantània Telegram ja es troba disponible (en la majoria de versions) en català.

Telegram és una alternativa interessant a WhatsApp, el sistema de missatgeria més popular de la nostra zona geogràfica, que des de l’any 2014 és propietat de Facebook.

Cal dir que l’esforç multilingüe de Telegram és mancomunat, ja que tot el seu programari client és de codi lliure. Les traduccions es gestionen a la plataforma web Transifex. Si volem, ens hi podem inscriure i contribuir a les actualitzacions i correccions que siguin necessàries. Formar part d’un equip de traducció d’un projecte tan important no és poca cosa i és un bon detall de currículum, així que des d’aquí animem a la participació. 

Aquesta manera de traduir en equip (crowdsourcing), basat en voluntariat, ja compta amb èxits importants, com són els casos d’Ubuntu, Google, TED Talks i Facebook, i centenars d’altres aplicacions de les xarxes socials. Es diu que l’any 2007 l’entorn de Facebook es va traduir al francès, fent servir aquest sistema, en qüestió de 24 hores. I va sortir en català, fent-se popular aquí, poc després, gràcies al mateix sistema.

Richard Samson

About Richard Samson

I’m a teacher living in Osona, Spain. I'm into tennis, dogs, and chickens. I’m also interested in translation and Moodle (well, digital tools for teaching, in general).
This entry was posted in Profession, Translation. Bookmark the permalink.