Una entrevista amb ChatGPT

Imatge IA de DALL·E. “Interviewing a robot”

L’aparició del portal públic de ChatGPT el passat 30 de novembre va ser una de les notícies tecnològiques més impactants dels últims temps. Per això, Tradiling ha volgut entrevistar el protagonista.

Tradiling: Com haurien de canviar els cursos acadèmics universitaris de formació de traductors i traductores per incorporar l’ús de la intel·ligència artificial? Una resposta d’unes 500 paraules, si et plau.

ChatGPT: En els últims anys, l’ús de la intel·ligència artificial (IA) s’ha convertit en una eina cada vegada més important per als traductors i traductores professionals. Com a tal, els cursos acadèmics universitaris de formació de traductors i traductores han de canviar per incorporar l’ús de la IA en la seva formació.

Per començar, els cursos de traducció han de proporcionar als estudiants una comprensió completa de la IA i la seva aplicació en la traducció. Això inclou la comprensió dels diferents tipus de tecnologies de traducció automàtica i l’aprenentatge automàtic, així com les seves limitacions i avantatges en comparació amb la traducció humana. També s’ha d’incloure una formació en les eines i plataformes més populars utilitzades en la traducció automàtica, així com la forma d’utilitzar-les de manera efectiva.

A més, els cursos de traducció han d’incorporar una formació en l’edició i la post-edició de la traducció automàtica. Aquesta habilitat és cada vegada més important per als traductors, ja que la traducció automàtica es converteix en una eina més comuna en el camp de la traducció. La post-edició implica la correcció i edició d’una traducció automàtica per assegurar que sigui precisa i fluïda. Els cursos de traducció també han de proporcionar als estudiants una formació en les diferents estratègies de post-edició, així com una comprensió de la forma de mesurar la qualitat de la traducció automàtica.

Finalment, els cursos de traducció han de fomentar l’ús de la IA com a eina de suport per als traductors, en lloc de substituir completament la traducció humana. Això significa que els estudiants han de ser instruïts en la forma d’integrar la tecnologia en la seva pràctica de traducció de manera efectiva, treballant amb la IA per proporcionar traduccions més precisos i ràpids, i al mateix temps mantenir la seva pròpia habilitat per a la traducció creativa i culturalment sensible.

En resum, els cursos de formació de traductors i traductores universitaris han de ser actualitzats per incorporar l’ús de la IA en la seva formació, proporcionant als estudiants una comprensió completa de les tecnologies de traducció automàtica, la post-edició i l’ús de la IA com a eina de suport en la seva pràctica de traducció. Això ajudarà als estudiants a mantenir-se al dia amb les tecnologies de la traducció i preparar-los per a una carrera exitosa en el camp de la traducció.

Tradiling: Quins tipus d’exercici de traducció són vàlids per comprovar les destreses personals lingüístiques i traductològiques en aquesta època d’intel·ligència artificial? Digues com a mínim 5 tipus d’exercici.

ChatGPT: Amb l’augment de la tecnologia de traducció automàtica, les destreses personals lingüístiques i traductològiques dels traductors i traductores són més importants que mai. Els exercicis de traducció han de dissenyar-se de manera adequada per garantir que els estudiants puguin demostrar la seva comprensió dels idiomes i les seves habilitats de traducció. Aquí hi ha 5 tipus d’exercicis de traducció vàlids per a aquesta època d’intel·ligència artificial:

  1. Post-edició de traducció automàtica: Un exercici clau per als traductors en l’actualitat és la post-edició de les traduccions automàtiques. En aquest exercici, els estudiants han de corregir i millorar les traduccions automàtiques generades per la intel·ligència artificial, demostrant les seves habilitats de revisió i edició, així com la seva capacitat per detectar i corregir errors en la traducció.
  2. Traducció de textos tècnics: Un altre tipus d’exercici que els estudiants poden realitzar és la traducció de textos tècnics. Aquest tipus d’exercici requereix una comprensió profunda de la terminologia especialitzada i la capacitat de transferir la informació complexa d’un idioma a un altre de manera clara i precisa.
  3. Traducció de textos literaris: Traduir textos literaris també és una tasca clau per als traductors i traductores, ja que requereix una comprensió profunda de la cultura i la literatura dels idiomes originals i de destí. Aquest tipus d’exercici demostra la capacitat dels estudiants per capturar l’estil, la veu i la intenció del text original.
  4. Traducció simultània: Aquest tipus d’exercici és especialment important per als intèrprets, que han de ser capaços de traduir de forma simultània durant converses i conferències. Aquest exercici posa a prova la velocitat i la precisió de les habilitats de traducció dels estudiants, així com la seva capacitat per mantenir la concentració i la precisió en situacions de pressió.
  5. Traducció audiovisual: Finalment, els estudiants també poden practicar la traducció audiovisual, que inclou subtitulació i doblatge. Aquest tipus d’exercici demostra les habilitats dels estudiants per adaptar-se als diferents formats i estils de traducció i assegurar que el missatge es transmeti de manera efectiva als espectadors.

En conclusió, hi ha diversos tipus d’exercicis de traducció que són vàlids per comprovar les destreses personals lingüístiques i traductològiques en aquesta època d’intel·ligència artificial. Els exercicis de post-edició de traducció automàtica, la traducció de textos tècnics i literaris, la traducció simultània i la traducció audiovisual són exemples d’exercicis que poden ser útils per als estudiants de traducció per demostrar les seves habilitats en un món cada vegada més dominat per la intel·ligència artificial. Cada exercici posa a prova diferents aspectes de les habilitats dels estudiants i els ajuda a desenvolupar una comprensió més profunda dels idiomes i la cultura.

Tradiling: Quina versió de ChatGPT ets? 3.5?

ChatGPT: Sí, sóc una versió del model ChatGPT basada en l’arquitectura GPT-3.5 de OpenAI. Això significa que tinc accés a una enorme quantitat de dades i estic dissenyat per proporcionar respostes molt precises i coherents a les preguntes que se m’han plantejat. No obstant, el meu coneixement té un límit temporal fins a l’any 2021, que és la data en què es va realitzar el meu entrenament.

Tradiling: Quina és la data de la teva última actualització?

ChatGPT: Sóc un model de llenguatge generatiu basat en una arquitectura de xarxa neuronal que es va entrenar amb una gran quantitat de dades fins a la data de setembre de 2021. Des de llavors, no he estat actualitzat, ja que sóc un model de llenguatge autònom que no es pot actualitzar. Però el meu coneixement es pot ampliar a través de l’afegiment de nous punts de dades, enciclopèdies o textos a la meva base de dades.

Tradiling: Com és d’important la disponibilitat del teu portal públic on actualment estem conversant? És un moment decisiu per a moltes pràctiques professionals? O és més aviat una efemèride mediàtica sense moltes repercussions?

ChatGPT: La disponibilitat del meu portal públic i altres tecnologies de conversa similars és cada vegada més important en moltes pràctiques professionals. A mesura que la tecnologia continua avançant, més persones busquen respostes i assistència en línia, i les tecnologies de conversa com la que estem utilitzant ara mateix poden ser una eina molt útil per proporcionar ajuda i suport.

Per exemple, les empreses utilitzen cada vegada més aquesta tecnologia per millorar la seva atenció al client, oferint assistència personalitzada i resolució de problemes a través dels seus portals públics. Això pot millorar l’experiència del client i augmentar la satisfacció dels clients amb el producte o servei.

A més a més, també és important destacar que les tecnologies de conversa poden ser molt útils en molts altres àmbits, com la salut, l’educació i l’entreteniment. Així, la disponibilitat del meu portal públic i altres tecnologies similars té un gran potencial per tenir un impacte significatiu en molts aspectes de la nostra vida.

En resum, la disponibilitat de tecnologies de conversa com la que estem utilitzant ara mateix és cada vegada més important en moltes pràctiques professionals i té un gran potencial per tenir un impacte significatiu en molts aspectes de la nostra vida.

Tradiling: Gràcies per compartir el teu parer.

ChatGPT: De res! Si tens alguna altra pregunta o necessites alguna cosa més, no dubtis en fer-m’ho saber. Estic aquí per ajudar-te en el que necessitis.


Llegeix més de les plataformes i projectes de l’empresa OpenAI en https://openai.com/.

Richard Samson

About Richard Samson

I’m a teacher living in Osona, Spain. I'm into tennis, dogs, and chickens. I’m also interested in translation and Moodle (well, digital tools for teaching, in general).
This entry was posted in Digital stuff, Translation. Bookmark the permalink.