Veredicte del Premi de Traducció Andreu Febrer 2014

ACTA de la reunió del jurat del XVIII Premi de Traducció Andreu Febrer

Els membres del jurat del XVIII Premi de Traducció Andreu Febrer (dedicat a la traducció de textos sobre música), format per Gemma Delgar (UVic-UCC), Eva Espasa (UVic-UCC), Núria Medina (UVic-UCC), Sergi Domínguez (UVic-UCC) i Víctor Obiols, reunits a Vic el 26 de maig de 2014 per designar les candidatures guanyadores dels premis de traducció al català i a l’espanyol,

ACORDEN per unanimitat:

  1. Atorgar el primer premi de traducció al català a: Eduard Salvadó Barrera, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la traducció Anàlisi crítica de les concepcions habituals de l’expressió emocional en la música.
  2. Atorgar l’accèssit al català a: Roger Roca Solà, de la Universitat de Vic, per la traducció Recordant Kurt Cobain i Nirvana: el grup que va definir Seattle.
  3. Atorgar el primer premi de traducció a l’espanyol a: María del Carmen Moreno Paz, de la Universitat de Còrdova, per la traducció Algunos consejos con respecto a los concursos.
  4. Atorgar l’accèssit a l’espanyol a: Eztizen Sánchez Montes, de la Universitat del País Basc, per la traducció Mozart: en busca del origen del genio.

I, perquè així consti, signen aquesta acta:

Gemma Delgar, presidenta del jurat

Lydia Brugué, secretària del jurat

Eva Espasa, Víctor Obiols, Sergi Domínguez i Núria Medina, vocals

This entry was posted in Undergraduate studies. Bookmark the permalink.