Author Archives: Richard Samson

Richard Samson

About Richard Samson

I’m a teacher living in Osona, Spain. I'm into tennis, dogs, and chickens. I’m also interested in translation and Moodle (well, digital tools for teaching, in general).

Quin és l’error? Solució i comentari

Segons Parleu bé el català (II. Normes pràctiques) de Manuel Casanoves (Editorial Claret, 1980), pp. 228 i 229, les vuit frases de l’enigma plantejat el passat 18 de març són totes correctes. Casanoves precisa que una excepció a aquesta sèrie és … Continue reading

Posted in Catalan, Computing tools, Fun | Leave a comment

Quin és l’error?

El sistema de pronoms febles del català modern és objecte de fascinació, frustració, admiració, perplexitat, satisfacció, en grau variable, segons la persona que el contempla. La seva sofisticació, i el fet que al català parlat sovint s’utilitzen formes alternatives, fan … Continue reading

Posted in Catalan, Fun | Leave a comment

Bikeshedding

The other day I was involved in an online discussion in which one of the participants wrote that we were bikeshedding. I was unfamiliar with the expression so I looked it up. It means wasting time on details while not … Continue reading

Posted in Anniversaries, Word reference | Leave a comment

KISS

KISS is a well-known dictum in English about writing clearly. This involves using a direct style, addressing the reader, with active verbs, personal subjects, unambiguous vocabulary, common words and short sentences. Adopting a simple style is considered a priority in … Continue reading

Posted in Culture, English | Leave a comment

Docència universitària amb perspectiva de gènere

La Xarxa Vives d’universitats acaba de publicar una sèrie d’11 guies de diferents disciplines per ajudar a la revisió de les assignatures des de la perspectiva de gènere. La idea és donar múltiples recursos al professorat universitari per poder atendre millor la … Continue reading

Posted in Catalan, Word reference | Leave a comment