Author Archives: Richard Samson

Richard Samson

About Richard Samson

I’m a teacher living in Osona, Spain. I'm into tennis, dogs, and chickens. I’m also interested in translation and Moodle (well, digital tools for teaching, in general).

¿Hablar inglés conduce a la pobreza?

La relación entre lengua, pensamiento y comportamiento ha sido tema de debate desde la antigüedad. (Ya hemos tenido ocasión de hablar del tema en Tradiling, por ejemplo en este artículo.) Durante el siglo XX, el estudio antropológico de las lenguas … Continue reading

Posted in Culture, Fun | Leave a comment

25 anys de traducció a Vic

Aquest curs acadèmic es commemoren els 25 anys dels estudis de Traducció i Interpretació a Vic. S’està preparant una celebració per al divendres 17 de maig a partir de les 17:00 h. L’acte tindrà un triple enfocament: acadèmic, professional i … Continue reading

Posted in Anniversaries | Leave a comment

Quin és l’error? Solució i comentari

Segons Parleu bé el català (II. Normes pràctiques) de Manuel Casanoves (Editorial Claret, 1980), pp. 228 i 229, les vuit frases de l’enigma plantejat el passat 18 de març són totes correctes. Casanoves precisa que una excepció a aquesta sèrie és … Continue reading

Posted in Catalan, Digital stuff, Fun | Leave a comment

Quin és l’error?

El sistema de pronoms febles del català modern és objecte de fascinació, frustració, admiració, perplexitat, satisfacció, en grau variable, segons la persona que el contempla. La seva sofisticació, i el fet que al català parlat sovint s’utilitzen formes alternatives, fan … Continue reading

Posted in Catalan, Fun | Leave a comment

Bikeshedding

The other day I was involved in an online discussion in which one of the participants wrote that we were bikeshedding. I was unfamiliar with the expression so I looked it up. It means wasting time on details while not … Continue reading

Posted in Anniversaries, Word reference | Leave a comment