Traduccions sorprenents

De tant en tant, els membres del Departament de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, UVic-UCC, ens divertim compartint errors de traducció automàtica. Ruben Giró és especialment adepte a la detecció d’aquestes pifiades. A principis de curs ens va enviar els primers dos bunyols que mostrem a continuació.

És un exercici instructiu (i divertit) detectar la causa de l’error. Què ha passat? Quina és la possible lògica que hi ha al darrere d’aquests errors? Per confirmar els detalls hem inclòs un comentari breu al peu de l’article.

1. El primer cas és de traducció audiovisual anglès-espanyol. La frase en espanyol és “Mi mamá es una cloaca brillante”, en referència a uns treballs de brodat. Què ha passat aquí?

2. El segon cas és d’un article de premsa catalana que diu “Elisabet II va anunciar a l’abril d’aquest mateix any que la duquessa de Cornualla, Llitera, seria la persona que la succeís com a reina consort”. El problema de traducció salta a la vista, oi?

El text es va difondre en Twitter però actualment no es troba en cap hemeroteca. Si es va difondre realment així, les persones responsables de la publicació s’han adonat de l’error i l’han suprimit.

El recurs a la traducció automàtica és inevitable i molt arrelat des de fa anys. Respon a la necessitat de generar de forma ràpida i econòmica quantitats ingents de text traduït, que generalment es llegeix a continuació no pas en paper, sinó en versió digital, com ara pàgines web i arxius en línia. Aquests tipus de documents finals són vius i es poden esmenar o suprimir en qualsevol moment, com sembla que ha passat en el cas esmentat.

Però, en el cas de les llengües més minoritzades que el català, el recurs a la traducció automàtica pot tenir lloc fins i tot en situacions de més risc. És el cas dels senyals de trànsit en gal·lès, per exemple. Els dos exemples que reproduïm a continuació són reals, tot i semblar increïbles.

Foto de l’any 2009. Font desconeguda. (If the photo is yours, please contact us for attribution or deletion.)

3. Aquesta senyalització va aparèixer a Abertawe l’any 2009. El text en anglès diu un cosa com ara “Sense accés per a vehicles pesats de mercaderies. Accés exclusiu per a residents”. El text en gal·lès, en canvi, diu “Ara no sóc a la feina. Envieu el vostre encàrrec de traducció”. Què ha passat aquí?

Per intentar reduir el nombre d’incidències d’aquest tipus, l’any 2019 el govern de Gal·les va difondre una llista de senyalització bilingüe.

4. Tot i així, de tant en tant el problema torna a sorgir. L’exemple següent és d’un parc comercial a Llandudno, l’any 2022. L’anglès “No entry” va ser traduït per “Dim cofnod”. Podem veure al web de la BBC un foto de la prohibició pintada a terra. L’anglès vol dir “Pas prohibit” però el gal·lès és més aviat “Cap registre”. Com és possible?

En altres anys, Tradiling ha publicat diverses entrades en relació amb els errors de traducció que arriben a l’espai públic.  A continuació, recordem alguns d’aquests articles:

Aquesta setmana celebrarem el dia 30 el Dia Internacional de la Traducció. Seguim endavant. Ens queda molta feina!


Comentari

  1. “Sewer” (en) podria ser “cosidor/cosidora” en espanyol.
  2. “Camilla”, el nom de la persona en qüestió, podria ser “camilla”, un tipus de llit en espanyol. El text va ser traduït per màquina de l’espanyol al català? En aquest cas, no he pogut trobar el text font.
  3. Sembla ser que una petició de traducció enviat per correu va activar una resposta automàtica del tipus “fora de l’oficina”.
  4. “Entry” en anglès pot significar un punt d’accés físic i també una “entrada de comptabilitat” en un altre context.
Richard Samson
Latest posts by Richard Samson (see all)

About Richard Samson

I’m a teacher living in Osona, Spain. I'm into tennis, dogs, and chickens. I’m also interested in translation and Moodle (well, digital tools for teaching, in general).
This entry was posted in Catalan, Digital stuff, English, Fun, Spanish, Translation. Bookmark the permalink.