Eines de retroacció a la cinta de MS Word

Secció personalitzada de la cinta de MS Word

La revisió de traduccions implica l’aplicació de barems de revisió o rúbriques que serveixen de base per a l’avaluació formativa que rep l’estudiant. Des d’aquesta perspectiva, el Departament de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha desenvolupat uns barems de revisió aplicable a traduccions o activitats de redacció en les diverses llengües de treball dels estudis de Traducció. Aquests barems, en les versions en català i en espanyol, estan ara disponibles a Tradiling:

Els barems són dos en cada llengua: el de valoració analítica i el de valoració global. El primer presenta una sèrie d’elements que impliquen punts de penalització o millora de la qualificació, depenent de si a un text es troben errors o bones solucions. El segon proposa una qualificació vinculada a la major o menor adaptació general d’un text a unes condicions de qualitat equiparables a les que es requeririen en un encàrrec professional. Quan s’avalua una traducció es pot utilitzar un dels dos o es poden combinar.

Paral·lelament, hem treballat en recursos del processador de textos MS Word que permeten incorporar els comentaris vinculats a aquests barems. En aquest vídeo es pot veure el funcionament de l’eina:

El sistema està basat en una plantilla de MS Word que incorpora una sèrie de macros i en la personalització de la barra d’eines, que permet adaptar visualment las icones que serveixen per entrar els comentaris.

Hem creat un curs a la plataforma Ubiqua, de la UVic-UCC, per facilitar la instal·lació i ús de les plantilles i la cinta d’opcions. El curs Eines de retroacció a la cinta de MS Word és d’accés lliure. Només cal registrar-se prèviament a la plataforma Ubiqua i posteriorment entrar la clau d’accés al curs “retroac23”. Estan disponibles les plantilles i els arxius de personalització de la cinta d’opcions en versions diverses segons les llengües (espanyol o català) o l’ús (revisar traduccions o redaccions). Igualment, s’ofereixen indicacions per a la instal·lació en l’entorn Mac o per incorporar més macros a la cinta d’opcions.

Marcos Cánovas

About Marcos Cánovas

Profesor titular. Departamento de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas, Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña
This entry was posted in Continuing education, Digital stuff, Language learning, Teaching and learning, Translation. Bookmark the permalink.