L’ús dels portafolis a l’educació superior

La jornada L’ús dels portafolis a l’educació superior es va celebrar a Elisava, Barcelona, el passat 1 de juliol en el marc del projecte Erasmus+ de col·laboració estratègica Fostering higher education students’ through blended learning (BLearn Autonomy).

Organitzada per la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la jornada s’orientava a la difusió del projecte i el debat al voltant d’aspectes pedagògics vinculats a les eines de suport digital a la docència. La proposta es va considerar d’especial interès per a persones amb responsabilitats de formació i coordinació universitària i d’educació superior, així com expertes i investigadores en la innovació pedagògica i l’aprenentatge experiencial i reflectiu.

Joan-Tomàs Pujolà

La conferència inaugural, “El potencial del portafolis digital a la docència universitària”, va ser a càrrec de Joan-Tomàs Pujolà, de la Universitat de Barcelona. Pujolà va situar el concepte i les parts del portafolis digital, va fer una síntesi dels models i recursos possibles i es va decantar per l’opció de deixar que cada estudiant triï la plataforma de portafolis que li sembli més adequada. Pujolà ens ha facilitat les diapositives de la seva presentació.

Va seguir una presentació amb una visió general de BLearn Autonomy i els seus primers resultats a càrrec de Xavier Rambla, de la Universitat Autònoma de Barcelona, institució que té la responsabilitat de la coordinació general del projecte.

A continuació, Marcos Cánovas i Lucrecia Keim, de la UVic-UCC, van presentar l’eina dissenyada per fomentar l’intercanvi d’experiències docents entre les institucions participants, basada en la plataforma de portafolis Mahara. Es va oferir l’entrada a la plataforma a les persones assistents, amb l’objecte d’ampliar les propostes docents i el debat al seu voltant. Si t’interessa sol·licitar l’accés a aquesta plataforma i unir-te al diàleg, cal emplenar aquest formulari breu.

Lucrecia Keim, Richard Samson i Marcos Cánovas

Per concloure, Richard Samson, també de la UVic-UCC, va conduir un debat al voltant dels reptes de la incorporació de recursos digitals a la docència, tenint en compte les perspectives del professorat, l’estudiantat i les institucions. Les experiències de les persones assistents van situar una diversitat enriquidora de punts de vista que respon a la complexitat dels enfocaments i entorns formatius que entren en joc en aquests àmbits.

Marcos Cánovas

About Marcos Cánovas

Profesor titular. Departamento de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas, Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña
This entry was posted in Congresses, journals and research, Continuing education, Digital stuff, Teaching and learning. Bookmark the permalink.