25 anys de traducció a Vic

Aquest curs acadèmic es commemoren els 25 anys dels estudis de Traducció i Interpretació a Vic. S’està preparant una celebració per al divendres 17 de maig a partir de les 17:00 h.

L’acte tindrà un triple enfocament: acadèmic, professional i de record.

Obrim les activitats amb la conferència de la professora emèrita Lluïsa Cotoner i una primera taula rodona dedicada al món laboral, on hi participaran tres professionals en actiu que s’han format a la UVic i una representant del món empresarial que acull estudiants en pràctiques.

A continuació, es projectarà un breu vídeo sobre els 25 anys, seguit d’una segona taula on es parlarà de l’evolució de la docència durant aquest període.

Es clourà l’acte amb un refrigeri.

Trobaràs els detalls al nostre calendari. Considera aquest article una invitació a l’acte. Hi seràs molt benvingut/da. Si penses venir, es prega la confirmació abans del 3 de maig.

Posted in Anniversaries | Leave a comment

Quin és l’error? Solució i comentari

Un logo ampliat en format jpg (amb la difuminació característica d’aquest format)

Segons Parleu bé el català (II. Normes pràctiques) de Manuel Casanoves (Editorial Claret, 1980), pp. 228 i 229, les vuit frases de l’enigma plantejat el passat 18 de març són totes correctes. Casanoves precisa que una excepció a aquesta sèrie és “Déu n’hi do!”, que s’admet al costat de “Déu li’n do!”, que resultaria més regular.

Sí que hi ha un error (o més aviat dos) en la número 6, “Tant se’ls en dóna!”, però no per l’expressió lingüística. El problema és el format de la imatge.

Aquesta imatge té dos defectes evidents:

  1. El text es veu difuminat.
  2. Hi ha poc contrast entre el color de la lletra i el color del fons.

Qualsevol d’aquests dos errors hauria de ser suficient per descartar la imatge en un entorn de producció web. Considerem els defectes per parts.

Continue reading

Posted in Catalan, Digital stuff, Fun | Leave a comment

Andreu Febrer Translation Prize. Artificial Intelligence

This is a re-posting of an article that originally appeared on 17 December 2018.

Artificial Intelligence by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images


XXIII Premio de Traducción Andreu Febrer: inteligencia artificial
Desde el año 1996, el departamento de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas de la Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña convoca el Premio de Traducción Andreu Febrer a las mejores traducciones al catalán y al español llevadas a cabo por estudiantes de tercer y cuarto curso de cualquier grado universitario del estado español sobre un tema propuesto por el comité organizador.

La fecha límite para participar en el Premio de Traducción Andreu Febrer 2019 es el 23 de abril.

La temática es “Ensayo sobre inteligencia artificial. Máquinas versus humanos”. Podrán presentarse traducciones de textos (completos o fragmentos) que traten el tema de la inteligencia artificial, y más concretamente la relación entre máquinas y humanos desde diversos puntos de vista: ético, filosófico, histórico, económico, médico, lingüístico, tecnológico, etc. La traducción debe ser inédita en la lengua de llegada elegida.

La extensión mínima de los trabajos será de 1.500 palabras y la máxima de 2.500.

Os animamos a participar. ¡Adelante!

Consultad las bases del Premio de Traducción Andreu Febrer 2019.


XXIII Premi de Traducció Andreu Febrer: intel·ligència artificial
Des de l’any 1996, el departament de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya convoca el Premi de Traducció Andreu Febrer a les millors traduccions al català i a l’espanyol dutes a terme per estudiants de tercer i quart curs de qualsevol grau universitari de l’Estat espanyol sobre un tema proposat pel comitè organitzador.

La data límit per participar al Premi de Traducció Andreu Febrer 2019 és el 23 d’abril.

Enguany, la temàtica és “Assaig sobre intel·ligència artificial. Màquines versus humans”. Podran presentar-se traduccions de textos (complets o fragments) que tractin el tema de la intel·ligència artificial, i més concretament la relació entre màquines i humans des de diversos punts de vista: ètic, filosòfic, històric, econòmic, mèdic, lingüístic, tecnològic, etc. La traducció ha de ser inèdita en la llengua d’arribada escollida.

L’extensió mínima dels treballs serà de 1.500 paraules i la màxima de 2.500.

Us animem a participar-hi. Endavant!

Consulteu les bases del Premi de Traducció Andreu Febrer 2019.


Coautora: Pilar Godayol

Posted in Catalan, Spanish, Undergraduate studies | Leave a comment

Carta des de Hawaii

Aquest darrer mes he tingut l’oportunitat d’anar a fer una estada de recerca a la University of Hawaii at Manoa (UHM), Honolulu (Estats Units).

Quan viatgem, una de les coses que més ens criden l’atenció, o que més ens sorprenen, són les diferències culturals. I al bell mig del Pacífic, al nord de la Polinèsia, aquestes diferències es fan molt més que evidents. Fins al punt que la UHM, quan dona la benvinguda als nous estudiants o al nou professorat, els proporciona un fulletó informatiu per evitar que, durant la seva estada a Hawaii, no es trobin amb situacions incòmodes o fins i tot desagradables a causa de les diferències culturals. I és que cada cultura té els seus propis costums, i aquests s’han de conèixer per adaptar-se sense problemes, en aquest cas, a l’estil de vida hawaià.

En aquest fulletó s’explica, per exemple, que no t’ofenguis si la gent no et mira als ulls: ho eviten perquè no es digui que són grollers. Sigues tu qui els ofereixi un somriure, en primer lloc. Ells et respondran amb amabilitat. També et diuen que diguis les coses amb cura i que les pensis dos cops abans de deixar-les anar: la impulsivitat o alçar la veu no estan ben vistos. Continue reading

Posted in Culture, Fun | Leave a comment

Quin és l’error?

El sistema de pronoms febles del català modern és objecte de fascinació, frustració, admiració, perplexitat, satisfacció, en grau variable, segons la persona que el contempla.

La seva sofisticació, i el fet que al català parlat sovint s’utilitzen formes alternatives, fan que pugui convertir-se en repte i obstacle a l’hora de redactar textos escrits. Sobretot, si afegim les regles de contracció, amb apòstrofs i guionets.

Per exemple, en el dialecte català central “els hi” es fa servir en la llengua parlada en lloc de les formes normatives “els el”, “els la”, “els ho”, “els les”, etcètera. Així, tenim “*Els hi dic” en lloc de “Els ho dic”. Bé, així va ser la situació fins fa poc.

Cap a finals de l’any 2016, l’IEC va publicar la seva nova Gramàtica de la llengua catalana, que contempla una major flexibilitat envers aquestes qüestions. El diari Ara recull alguns exemples:

  • Fins ara només era correcte: Si demanen els carnets, ja els els pots tornar.
  • Des d’ara també és correcte: Si demanen els carnets, ja els hi pots tornar.

En tot cas, la nova normativa amplia les formes acceptades. O sigui, el que es considerava correcte segueix sent-ho, però ara, especialment en registres no formals, també s’accepten formes suara considerades incorrectes.

En aquest article proposem un repte al públic lector de Tradiling. Podràs posar a prova els coneixements, l’astúcia i la capacitat d’atenció als detalls. Continue reading

Posted in Catalan, Fun | Leave a comment