Memòries d’una llibreria

Manuel Llanas repassa en un llibre la vida de la llibreria Canuda, de Barcelona, i de la seva antecessora, la llibreria Cervantes, i també la trajectòria de la família Mallafré al capdavant del negoci durant vuit dècades (1931-2013).

Llanas ha construït un relat a partir de les vivències explicades per Santiago Mallafré sobre l’època del seu pare, Ramon Mallafré, l’iniciador del negoci, i la seva pròpia, al timó d’ambdós establiments. Vuit dècades d’activitat empresarial dedicada al comerç de llibre vell a Barcelona concentrades en una narració, amena i alhora molt ben documentada per l’autor. Al llarg d’aquesta atípica però perfectament estructurada biografia, podem anar resseguint els aspectes principals que són característics de l’activitat. S’hi parla de les compres de biblioteques particulars, dels preus dels llibres, de l’organització interna, dels sistemes de difusió i publicitat dels llibres, de l’emmagatzematge, dels furts… També s’hi expliquen les grans decisions estratègiques que durant tots aquests anys van anar guiant l’acció empresarial dels Mallafré, pare i fill, i un bon gruix d’anècdotes viscudes en uns establiments pels quals van passar milions de ciutadans anònims i no tan anònims, cercant amb deler alguna peça cobejada o simplement a fer-hi una mica el xafarder. Sigue leyendo

Publicado en Catalan, New books | Deja un comentario

On Catalina Albert’s “Silent Souls”

Els dos llibres

Last year’s Catalan Review (Volume 33) included Ronald Puppo’s review of Kathleen McNerney’s edition and translation of Caterina Albert’s “Silent Souls” and Other Stories. His text recalls Francesca Bartrina’s key contribution to studies of Albert and we are pleased to quote from the beginning and end of his review below. Sigue leyendo

Publicado en Catalan, New books, Translation | Deja un comentario

COVID-19, interpretación remota y tecnología

El avance de la presencia de la tecnología en la interpretación es innegable, como lo es la necesidad de formación en las universidades y a lo largo de toda la vida profesional.

La interpretación remota, tanto de enlace como simultánea (RSI), la SimConsec, el software específico para la preparación de glosarios, el reconocimiento de voz, etc. están ya presentes hoy y lo estarán mucho más en el futuro inmediato.

Si hacemos un poco de historia, veremos que la interpretación remota, en el sentido amplio, no es tan reciente como parece. En su libro Telephone Interpreting. A comprehensive guide to the profession, Nataly Kelly (2008: 5-9) explica que la interpretación telefónica nació en Australia en 1973 como un servicio gratuito, en respuesta a las oleadas de inmigrantes que llegaban al país y que no hablaban inglés.

En Estados Unidos la interpretación telefónica se ofreció por primera vez en 1981, cuando un policía de San José, California, creó, con la ayuda de un lingüista, una organización benéfica para superar las barreras idiomáticas con las que se encontraban en las comisarías. Sigue leyendo

Publicado en Digital stuff, Interpreting, Profession | Deja un comentario

Másteres en estudios de Traducción / Màsters en estudis de Traducció


Desde el año 2015, la Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña y la Universitat Oberta de Catalunya ofrecen el grado interuniversitario en Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas, unos estudios diseñados para formar profesionales especializados en la comunicación multilingüe que desempeñarán tareas de traducción e interpretación en diversos entornos laborales y campos temáticos.

Además del grado, ambas universidades también ofrecen sus propios estudios de máster, los cuales queremos presentar hoy en este artículo. Por un lado, el Máster en Traducción Especializada de la Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña, coordinado por la Dra. Lydia Brugué, un programa que nació hace unos años a partir de la creciente importancia de la mediación lingüística y que prepara personas capacitadas para trabajar en entornos marcados por la interculturalidad, el plurilingüismo, la multimodalidad, la multitarea y el uso de las TIC aplicadas a la traducción. Y, por otro lado, el Máster en Traducción y Tecnologías de la Universitat Oberta de Catalunya, coordinado por el Dr. Antoni Oliver, un programa nuevo que ofrece formación de profesionales con amplios conocimientos de las herramientas tecnológicas que más emplean los traductores y las traductoras hoy en día.

Si te interesa conocer más de cerca estos dos programas universitarios, te ofrecemos un resumen de las informaciones más importantes de ambos másteres (precio por crédito, becas, especialidades, movilidad, páginas web y datos de contacto, etc.). Finalmente, recuerda que puedes contactar con los respectivos coordinadores en caso de duda. ¡Estamos aquí para ayudarte!


Des de l’any 2015, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya ofereixen el grau interuniversitari en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. Aquests estudis estan dissenyats per formar professionals especialitzats en la comunicació multilingüe que desenvoluparan tasques de traducció o interpretació en diversos entorns laborals i camps temàtics.

A més del grau, ambdues universitats també ofereixen els seus propis estudis de màster, els quals volem presentar en aquest apunt. D’una banda, el Màster en Traducció Especialitzada de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, coordinat per la Dra. Lydia Brugué, un programa que va néixer fa uns anys a partir de la necessitat de la mediació lingüística i que prepara persones capacitades per treballar en entorns marcats per la interculturalitat, el plurilingüisme, la multimodalitat, la multitasca i l’ús de les TIC aplicades a la traducció. I, d’altra banda, el Màster en Traducció i Tecnologies de la Universitat Oberta de Catalunya, coordinat pel Dr. Antoni Oliver, un programa nou que ofereix formació de professionals amb amplis coneixements de les eines tecnològiques que més utilitzen els traductors i les traductores d’avui dia.

Si t’interessa conèixer més de prop aquests dos programes universitaris, oferim un resum de les informacions més importants d’ambdós màsters (preu per crèdit, beques, especialitats, mobilitat, pàgines web i dades de contacte, etc.). Finalment, recorda que pots contactar amb els respectius coordinadors en cas de dubte. Som aquí per ajudar-te!

Publicado en Catalan, Postgraduate studies, Profession, Spanish | Deja un comentario

Premi Andreu Febrer 2020: candidatures guanyadores

Pieter Bruegel the Elder - The Tower of Babel (Vienna)

Pieter Bruegel the Elder – The Tower of Babel (Vienna)

Des de la Secretaria del Premi de Traducció Andreu Febrer de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, ens complau anunciar els noms de les persones guanyadores en les categories d’estudiants de màster i d’estudiants de grau (cap al català i l’espanyol) de la XXIV edició del Premi, centrada en la traducció poètica. Enguany hem rebut un nombre significatiu de candidatures, fet que ens recorda la importància i l’interès creixent cap a aquesta branca de la traducció.

Felicitats als guanyadors i guanyadores!

Acta del Premi Andreu Febrer 2020

Lydia Brugué i Auba Llompart
Secretaria del Premi de Traducció Andreu Febrer

***

Desde la Secretaría del Premio de Traducción Andreu Febrer de la Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña, nos complace anunciar los nombres de las personas ganadoras en las categorías de estudiantes de máster y de estudiantes de grado (hacia el español y el catalán) de la XXIV edición del Premio, centrada en la traducción poética. Este año hemos recibido un número significativo de candidaturas, lo que nos recuerda la importancia y el interés creciente hacia esta rama de la traducción.

¡Felicidades a los ganadores y ganadoras!

Acta del Premio Andreu Febrer 2020

Lydia Brugué y Auba Llompart
Secretaría del Premio de Traducción Andreu Febrer

Publicado en Postgraduate studies, Undergraduate studies | Deja un comentario