El pirateig de Nefertiti

Nefertiti (El Caire)

L’Illa dels Museus de Berlín és famosa pel riquíssim patrimoni cultural del qual disposa. Des d’esquelets de dinosaures, fins a altars i portalades senceres, que volten els 3000 anys d’antiguitat, desenterrades a mitjans del s.XIX de llocs com Turquia, Grècia o Egipte per la Deutsche Orient-Gesellschaft i traslladades cap a la capital alemanya. Una de les peces més famoses, es diu que per la seva bellesa, és el bust de Nefertiti, una reina egípcia. Trobada al jaciment d’Amarna, l’any 1912, l’escultura policromada de pedra calcària va ser traslladada el febrer de 1913 a la residència que l’empresari James Simon tenia a la capital alemanya i va ser donada per ell mateix als Museus Nacionals de Berlín l’any 1920. Des de 2007 s’exposa en soledat dins una vitrina al centre d’una sala del Neues Museum berlinès. Bé, potser no està del tot sola en aquesta cambra. A la seva dreta hi ha un retrat en bronze de Simon, que l’observa. “She is ‘his’ queen”, afirma l’egiptòleg alemany Dietrich Wildung al llibre The Many Faces Of Nefertiti (2013, p. 12). Continue reading

Posted in Culture | Leave a comment

Hi ha mots que se’n mengen d’altres

Hi ha mots que se’n mengen d’altres. Vet ací una afirmació que pot semblar sorprenent o cridanera a primer cop d’ull –per això la fa l’autor del llibre que comentem i per això mateix la reproduïm–. Ara bé, la frase no fa sinó enunciar d’una manera detonant, directa, una faceta del canvi lingüístic, al que afecta el lèxic.

Un traductor, un corrector, un lingüista al servei d’una empresa periodística, editorial o audiovisual, ha de ser ben conscient d’aquesta mena de fets, de transformacions, que experimenten els mots d’una llengua i que, a més, no sempre són generals en tots els territoris d’aquesta, sinó que poden concernir certes generacions, determinats territoris, el col·lectiu humà que ha viscut una experiència concreta.

Enric Gomà, incansable lector de diccionaris i piulador impenitent, entre d’altres ocupacions, ha volgut aplegar 92 parelles de mots catalans, tots normatius (tret de dos), el primer dels quals s’ha cruspit pràcticament el segon o està en tràmit de fer-ho, i n’ha ocupat literalment l’espai. Les causes són generalment la proximitat amb el castellà (o amb l’anglès) i un cert esnobisme i ganes d’avenir-se amb un llenguatge periodístic (l’anomenat “tevetresè”, de TV3) que tendeix a incorporar novetats d’una manera ràpida, a solemnitzar trivialitats i a generalitzar calcs entre llengües i entre registres. Gomà proposa “fumigar”, és a dir, no fer desaparèixer o eliminar d’una manera completa, però sí controlar, mantenir a ratlla, no deixar proliferar ni sortir de registre o generalitzar, alguns mots relativament recents que han colonitzat el català-barceloní d’avui, mots com ara apropar (per acostar), aturar (per parar), colpejar (per pegar), digerir (per pair), usual (per habitual), i molts més. Continue reading

Posted in Catalan, Word reference | Leave a comment

Coneguem l’islam

La doctora Claude-Brigitte Carcenac, especialista en història de les religions i professora del Departament de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, acaba de publicar a Eumo Editorial Coneguem l’islam.

A partir d’una pregunta inicial, “Què és, doncs, l’islam?”, l’autora tracta des dels aspectes més fonamentals d’aquesta religió, com són la biografia del profeta Mahoma, l’Alcorà, els hadits o la xara, la llei islàmica, als elements més vinculats a la vida quotidiana dels seus practicants. El camí entre aquests dos punts la porta a endinsar-se en altres qüestions, no per això menys importants: les obligacions religioses del musulmà, el gihad, la família com a pilar de la societat i el rol de la dona. En aquest recorregut lògic, multitud de conceptes i d’imatges que són presents a les nostres ciutats i als mitjans de comunicació troben una explicació ben completa que ens permet d’entendre, bastir ponts i allunyar-nos dels estereotips perquè, tal com diu Carcenac, “per viure en harmonia una societat ha de cedir a cadascú el seu lloc, acceptar la multiculturalitat i tendir cap a la interculturalitat entesa com un diàleg entre els que són diferents. El procés passa necessàriament per la coneixença mútua entre uns i altres” (p. 9). Continue reading

Posted in Catalan, New books | Leave a comment

Traducció i Lingüística Cognitiva

Amb aquest post volem cridar l’atenció sobre el llibre Cognitive Linguistics and Translation, publicat l’any 2013 per De Gruyter Mouton. Aquest volum, escrit en anglès, és una aproximació molt completa i interessant a la influència mútua entre el paradigma cognitivista d’estudis lingüístics i la traductologia.
El llibre recull un ventall de les aportacions possibles de la Lingüística Cognitiva als estudis traductològics, i al seu torn, com a corol·lari i en sentit contrari, diversos tastos de com l’anàlisi dels processos de traducció poden influir en la investigació lingüística. Per tant, el llibre interessarà sobretot als traductòlegs en cerca de nous horitzons teòrics, però també als lingüistes cognitivistes i als lingüistes en general.
No és un llibre de lectura planera, atès que està orientat a la recerca i la reflexió acadèmica però, en estar estructurat en temes d’interès i dins d’ells en aspectes específics d’atenció, hom pot centrar-se en la lectura d’algun/s d’aquests aspectes sense necessitat d’endinsar-se en la resta. Continue reading

Posted in New books, Translation | Leave a comment

Writing in a second language

Kazuo Ishiguro in Stockholm 2017

Kazuo Ishiguro in Stockholm (2017)

The recent award of the Nobel Prize for Literature to Kazuo Ishiguro, one of my favourite authors, set me thinking about the number of first-rank authors who write in a language that is not their first. The list is long. Here is an annotated short list about writers in English. (The links below are to Wikipedia articles.)

Achebe, Chinua
Achebe‘s first language was Ibo but he learnt English as a child. He became Africa’s first widely read modern novelist. His most famous work is the spell-binding novel about the effects of colonialism “Things Fall Apart”.
Asimov, Isaac
Asimov‘s first language was Yiddish but he learnt English as a child. Asimov excelled as a popular science and science fiction writer. Who can forget the extraordinary Foundation trilogy?
Conrad, Joseph
Józef Teodor Konrad Korzeniowski‘s first language was Polish. He went on to become a consummate stylist in English, writing classics such as “Heart of Darkness”. Continue reading

Posted in Culture, English, Language learning | Leave a comment